Om ALMA
  Massage för dig
  För företag
  För ökad medvetenhet

  Om behandlingarna

  Costa Rica Resor
  Min bakgrund
  Referenser
  Inspiration
  Här hittar du mig
  Aktuellt
 
  Jag har en akademisk examen i biologi, är utbildad inom svensk
sjukvård samt certifierad massör.

Jag har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete och har även tagit kurser inom ämnet kommunikation.

Jag har haft anställningar vid Universitetet i Linköping, Lunds Universitet, Högskolan i Kristiandstad och är nu egen företagare med företaget ALMA massage.

Jag har stor erfarenhet och ett djupt intresse av personlig utveckling och med det menar jag att vara din egen ledare genom ditt liv.

Hélène Edling  

De verktyg som har berört mig mest är kopplade till kroppens rörelse samt inre stillhet.

Följande kurser som jag har gått hjälper mig att harmonisera kropp, tanke och känsla för att göra en fullödig massage:

  • Tangons improvisations tekniker (Los Dinzel)
  • Afrikanska tummor och dans (Irmgard Blindow)
  • Feldenkrais (Tove Granditsky)
  • Kriya Yoga (Swami Vidyadhishananda Giri) –med meditations och andningsövningar
  • Naturligt helande (Reikii andra graden Gun Karlsson)
  • Egna behandlingar och samtal för att utveckla mig som massör
    (Sherman Dudoit, Lou Ann Roemer)
  • Övningar i form av ljudterapi (Olivea Dewhurst-Maddock)
 
HOME TOP