Om ALMA
  Massage för dig
  För företag
  För ökad medvetenhet
  Om behandlingarna
  Costa Rica Resor
  Min bakgund
  Referenser
  Inspiration
  Här hittar du mig
  Aktuellt
 
 

 

Massage ökar din närvaro i kroppen, vilket gör det lättare för dig att vara förankrad i dig själv, oberoende yttre omständigheter. Du blir medveten om den du är.

En ökad medvetenhet gör att du känner dig fokuserad och kan fatta beslut på ett avslappnat och effektivt sätt.

Denna ökade medvetenhet och närvaro hos dig och skapar ro och harmoni i ditt arbete och liv.


ALMA massage använder sig av massage, meditation och rörelse- och improvisationsövningar för att hjälpa individer att öka sin medvetenhet.
Då får vi ett hållbart levnadssätt och finner ett hem i livet.

 HOME