Om ALMA
  Massage för dig
  För företag
  För ökad medvetenhet
  Om behandlingarna
  Costa Rica Resor
  Min bakgrund
  Referenser
  Inspiration
  Här hittar du mig
  Aktuellt
 
 
 

Namnet ALMA betyder själ på spanska.
Namnet ALMA massage kommer från tanken att din kropp vilar i din själ.
Namnet ALMA är också ett släktnamn.

 ALMA massage vill bidra till att förmedla enkla effektiva verktyg som ökar vår kroppsmedvetenhet. Då är det lättare för oss att vara närvarande i nuet.

När du ökar din närvaro i dig själv, kommer du spontant att uppleva ökad närvaro i nuet, acceptans, stillhet och frid oberoende av hur det är runt omkring dig.

Ur denna stillhet och närvaro växer din potential att leva fullt ut som den du är, privat som professionellt.

  

 


Människor i närvaro och med tillgång till sin fulla potential skapar spontant ett hållbart levene, yttre såväl som inre.

 HOME